Dịch vụ

VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch

Các mảng môi giới, ngân hàng đầu tư và đầu tư của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HOSE: VCI) đều ghi nhận tăng trưởng trong quý 4 và cả năm 2020.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, VCSC báo doanh thu thuần đạt 664 tỷ đồng trong quý 4/2020, tăng 57% so với quý 4/2019. Doanh thu thuần năm 2020 đạt gần 1,730 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019 và vượt 25% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 435 tỷ đồng trong quý 4/2020, tăng 74% so với quý 4/2019. Tính chung cả năm 2020, lãi trước thuế đạt 951 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019 và vượt 73% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 đạt 769 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019.

Tiêu điểm báo cáo tài chính quý 4 của VCSC
Nguồn: VCSC

Mảng môi giới trong quý 4/2020 ghi nhận doanh thu là 162 tỷ đồng (tăng 81% so với quý 4/2019) và LNTT đạt 97 tỷ đồng (tăng 100% so với quý 4/2019). Hoạt động giao dịch sôi động từ các khách hàng trong nước tiếp tục duy trì trong quý 4/2020 đã giúp doanh thu môi giới khách hàng cá nhân của VCSC tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được cải thiện trong quý 4/2020, hỗ trợ mức tăng 41% so với cùng kỳ trong doanh thu môi giới tổ chức của VCSC.

Tính chung trong cả năm 2020, mảng môi giới của VCSC đạt tổng doanh thu 439 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2019) và 185 tỷ đồng LNTT (tăng 32% so với năm 2019). VCSC xếp thứ tư tính theo thị phần trên sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, với thị phần môi giới đạt 7.69% so với 8,19% năm 2019.

Mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 82 tỷ đồng (tăng 196% so với quý 4/2019) và LNTT đạt 67 tỷ đồng (so với 9 tỷ đồng trong quý 4/2019). Trong quý 4/2019, bộ phận Ngân hàng Đầu tư đã tư vấn thành công cho khách hàng trong một số thương vụ đáng chú ý như thương vụ thoái vốn của một nhóm cổ đông của CTCP Bao bì Biên Hòa (“SVI”) để chuyển nhượng 94.11% cổ phần cho Siam Cement Group (SCG) thông qua công ty con TCG Solutions Pte. Ltd, thương vụ lên sàn UPCoM của Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) và niêm yết cổ phiếu lên HOSE của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến đi lại quốc tế trong suốt năm 2020, VCSC đã chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài có sự hiện diện lâu năm tại thị trường trong nước. Tính chung cả năm 2020, mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 148 tỷ đồng (giảm 17% so với năm 2019) và LNTT đạt 102 tỷ đồng (giảm 9% so với năm 2019).

Mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu 331 tỷ đồng trong quý 4/2020 (tăng 57% so với quý 4/2019) và LNTT đạt 200 tỷ đồng (tăng 49% so với quý 4/2019). Trong quý 4/2020, VCSC đã tăng tỷ lệ sở hữu tại TCB, VPB, MBB và IJC; trong khi giảm vị thế tại SCRDIG.

Tính chung cả năm 2020, mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu 842 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2019) và LNTT đạt 514 tỷ đồng (tăng 30% so với cả năm 2019).

Nguồn: VCSC

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2020 của VCSC đạt 4,643 đồng, tăng 10% so với năm 2019.

Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) trong 12 tháng gần nhất đạt 17.9% cho cả năm 2020 (19.7% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá tài sản theo giá thị trường).

Các khoản vay nợ của VCSC đạt tổng cộng là 3,364 tỷ đồng, tăng 31% so ngày 31/12/2019. Tất cả các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay Margin. Trong quý 2/2020, VCSC đã huy động thành công 40 triệu USD khoản vay tín chấp từ nhóm các tổ chức tài chính nước ngoài, dẫn đầu bởi Ngân hàng Sinopac, giúp làm giảm chi phí vay vốn.

Đông Tư

FILI