Tự doanh 20/05: Mua ròng nhẹ sau 2 phiên bán ròng

Phiên 20/05, tự doanh công ty chứng khoán mua ròng gần 87 tỷ đồng, đảo chiều sau 2 phiên bán ròng 18 - 19/05. Lực mua mạnh tập trung ở nhiều cổ phiếu VN30 như FPT, VPB, MWG, PNJ, TCB, MBB... Ở chiều bán, BCM dẫn đầu với giá trị bán ròng hơn 20 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 20/05
Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 20/05

Yến Chi

FILI