Tiếp tục lỗ nặng trong quý 1, Vietnam Airlines âm vốn chủ sở hữu hơn 2 ngàn tỷ

Vietnam Airlines (HVN) tiếp tục lỗ nặng hơn 2,600 tỷ đồng trong quý 1/2022, đánh dấu 9 quý thua lỗ liên tiếp. Vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines cũng giảm xuống mức âm, dù mới được bơm vốn 8,000 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu gần 11.6 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với cùng kỳ, nhưng vẫn lỗ gộp gần 1.6 ngàn tỷ đồng. Dù cải thiện hơn so với cùng kỳ nhưng bức tranh kinh doanh của hãng hàng không quốc gia vẫn còn khá ảm đạm.

Ngoài ra, Vietnam Airlines còn phải chịu thêm khoản chi phí tài chính gia tăng (528 tỷ đồng), chi phí bán hàng (365 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (390 tỷ đồng).

Kết quả là hãng hàng không với biểu tượng sen vàng lỗ ròng 2,613 tỷ đồng trong quý 1, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 4,000 tỷ.

Kết quả kinh doanh quý 1 của Vietnam Airlines

Âm vốn chủ sở hữu hơn 2,000 tỷ, nợ ngắn hạn gấp 3 lần tài sản ngắn hạn

Áp lực thanh khoản ngắn hạn vẫn tiếp tục đeo bám Vietnam Airlines. Cuối quý 1, hãng hàng không quốc gia sở hữu 12.8 ngàn tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó gần 4.7 ngàn tỷ là tiền mặt và khoản đầu tư ngắn hạn. Ở bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines lên tới 45.7 ngàn tỷ đồng, tức gấp hơn 3 lần tài sản ngắn hạn.

Đáng chú ý hơn, vốn chủ sở hữu của hãng hàng không quốc gia cũng chuyển sang âm sau 9 quý thua lỗ liên tiếp. Cuối tháng 3/2022, vốn chủ sở hữu âm 2,160 tỷ đồng và lỗ lũy kế đã lên tới gần 24.6 ngàn tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý 1 của Vietnam Airlines

Nếu tình trạng âm vốn chủ sở hữu vẫn kéo dài tới cuối năm, hãng hàng không quốc gia sẽ có nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc. Trước đó, Vietnam Airlines vừa thoát cảnh âm vốn chủ sở hữu nhờ được bơm gần 8,000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu.

Vũ Hạo

FILI