Thoái sạch vốn tại CC1, Bộ Xây dựng thu về 1,027 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông báo về kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) được tổ chức vào ngày 25/11 vừa qua.

Cụ thể, đã có 13 nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia đấu giá và 12 số phiếu tham dự đấu giá là hợp lệ. Mức giá khởi điểm cho đợt đấu giá này là 23,030 đồng/cp, cao hơn đến 64% so với thị giá của cổ phiếu tại ngày đấu giá (25/11).

Trong đợt đấu giá vừa qua, khối lượng đặt mua cao nhất là 4.2 triệu cp và thấp nhất là 2.8 triệu cp; giá đấu thành công cao nhất là 23,040 đồng/cp và thấp nhất là 23,030 đồng/cp. Qua đó, giá đấu thành công bình quân là 23,031 đồng/cp, và số người trúng thầu là 12 nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Như vậy, Bộ Xây dựng đã thành công thoái sạch vốn của mình tại CC1, tương đương gần 44.6 triệu cổ phần (chiếm 40.53% tổng số lượng cp của CC1) và thu về gần 1,027 tỷ đồng.

Như Xuân

FILI