Thị trường chứng quyền 15/04/2021: Nhịp điều chỉnh đã kết thúc?

Sắc xanh quay trở lại thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 14/04/2021 với 61 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 24 mã giảm giá. Khối ngoại bán ròng trở lại với tổng mức bán ròng hơn 2.2 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Sắc xanh quay trở lại thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 14/04/2021 với 61 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 24 mã giảm giá. Trong đó, CHPG2104CHPG2026 là hai mã tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 31.4% và 20.7%. Trên thị trường cơ sở, HPG kết phiên tăng mạnh 5.8%. Các chứng quyền MSN cũng tạo điểm nhấn trong phiên này khi đồng loạt tăng trần từ 16.7% - 18.3%.

Ở chiều ngược lại, CVHM2006CVRE2011 là hai mã giảm mạnh nhất với mức giảm lần lượt 6.1% và 3.6%.

Tổng khối lượng giao dịch của thị trường chứng quyền trong phiên ngày 14/04/2021 đạt 24.7 triệu đơn vị, giảm 8.76%. Giá trị giao dịch đạt 117 tỷ đồng, giảm 4.9% so với phiên ngày 13/04/2021.

Khối ngoại bán ròng trở lại trong phiên 14/04/2021 với tổng mức mua ròng hơn 2.2 triệu đơn vị. Trong đó, CVIC2005CSTB2010 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 14/04/2021, CNVL2003CVIC2005 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CHPG2014 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 15/04/2021, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CHPG2014CSTB2007 hiện đang là mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effecting gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Theo đó, CVJC2004CVHM2006 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effecting gearing cao nhất thị trường ở mức lần lượt là 7.38 và 5.39 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI