Nộp/chuyển khoản tiền vào tài khoản chuyên dụng

Quý khách nộp hoặc chuyển khoản tiền vào hệ thống Ngân hàng chỉ định như sau:

STT Tên ngân hàng Chi nhánh Người thụ hưởng Số Tài khoản
1 Ngân hàng TMCP Sài gòn
Thương Tín (Sacombank)
Bến Thành - Tp. Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần
Chứng khoán FUNAN
060119484777
2 Ngân hàng TMCP Sài gòn
Thương Tín (Sacombank)
Đà Nẵng – Tp. Đà Nẵng Công ty Cổ phần
Chứng khoán FUNAN
040090904789
3 Ngân hàng TMCP
Á Châu (ACB)
Bến Thành - Tp. Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần
Chứng khoán FUNAN
172608279
4 Ngân hàng TMCP Đầu Tư &
Phát Triển Việt Nam (BIDV)
Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tp. Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần
Chứng khoán FUNAN
11910000233420
5 Ngân hàng TMCP Đầu Tư &
Phát Triển Việt Nam (BIDV)
Tây Hồ - Tp. Hà Nội Công ty Cổ phần
Chứng khoán FUNAN
21210000345006
6 Ngân hàng TMCP Đầu Tư &
Phát Triển Việt Nam (BIDV)
Sông Hàn - Tp. Đà Nẵng Công ty Cổ phần
Chứng khoán FUNAN
56510000335082
7 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank). CN Tân Định – Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần
Chứng khoán FUNAN
1011114488
8 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) PGD Lý Tự Trọng - CN Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần
Chứng khoán FUNAN
223580808456789
9 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) CN Sở Giao dịch – TP Hà Nội Công ty Cổ phần
Chứng khoán FUNAN
1200208033906

Ví dụ:

Đối với Tài khoản Giao dịch thông thường:

Người thụ hưởng    : Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN.
Số tài khoản           : 060119484777
Tại                          : Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi Nhánh Bến Thành.
Nội dung nộp          : Nộp / chuyển tiền vào tài khoản 093CxxxxxxTên chủ tài khoản.

Đối với Tài khoản Giao dịch ký quỹ (Margin):

Người thụ hưởng    : Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN.
Số tài khoản           : 060119484777
Tại                          : Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi Nhánh Bến Thành.
Nội dung nộp          : Nộp / chuyển tiền vào tài khoản giao dịch ký quỹ(GDKQ)/Margin(MR) 093Cxxxxxx – Tên chủ tài khoản.

Lưu ý

• Trường hợp tiền của Quý khách được ngân hàng hạch toán tăng tiền vào tài khoản ngân hàng chuyên dụng của FNS sau 16:30 các ngày làm việc trong tuần hoặc vào ngày nghỉ/ngày lễ, công ty sẽ tiến hành hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán của Quý khách tại FNS vào ngày làm việc kế tiếp.

• FNS tính lãi tiền gửi trên số dư cuối ngày của khách hàng, theo lãi suất tiền gửi  không kỳ hạn của ngân hàng.