Mở tài khoản lưu ký chứng khoán

1. Cá nhân, tổ chức trong nước:

a. Cá nhân:

• CMND/CCCD của chủ tài khoản còn hiệu lực: 01 bản photo (bản chính để đối chiếu).

• Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở tài khoản lưu ký chứng khoán: 02 bản.

• Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ (nếu có).

• Mở tài khoản Ngân hàng: (có thể chọn 1 trong 2 cách)

∘ Mở tài khoản cá nhân tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán tại ngân hàng do FNS chỉ định: SACOMBANK, ACB, BIDV.

∘ Mở tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán chuyên dụng (tài khoản tổng) tại FNS và đăng ký thông tin tài khoản thụ hưởng mở tại bất kỳ ngân hàng nào.

b. Tổ chức:

• Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 01 bản sao y công chứng.

• Quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính/kế toán trưởng: 01 bản sao y công ty (nếu có).

• Giấy đăng ký mã số thuế: 01 bản được UBND/cơ quan công chứng chứng thực (nếu có).

• Giấy đăng ký mẫu dấu: 01 bản được UBND/cơ quan công chứng chứng thực.

• CMND/CCCD người đại diện pháp luật: 01 bản photo.

• CMND/CCCD giám đốc tài chính/kế toán trưởng 01 bản photo (nếu có).

• Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở tài khoản lưu ký chứng khoán: 02 bản.

• Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ (nếu có).

• Mở tài khoản Ngân hàng: (có thể chọn 1 trong 2 cách).

∘ Mở tài khoản cá nhân tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán tại ngân hàng do FNS chỉ định: SACOMBANK, ACB, BIDV.

∘ Mở tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán chuyên dụng (tài khoản tổng) tại FNS và đăng ký thông tin tài khoản thụ hưởng mở tại bất kỳ ngân hàng nào.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài:

a. Cá nhân nước ngoài:

• Hộ chiếu còn hiệu lực: 03 bản sao y công chứng.

• Giấy đăng ký mã số giao dịch.

• Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại ngân hàng do FNS chỉ định: ACB, STB, BIDV, SINOPAC.

• Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở tài khoản lưu ký chứng khoán: 02 bản.

b. Tổ chức nước ngoài:

• Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp, xác nhận đã hoàn tất việc đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức và chi nhánh tại Việt Nam (đối với chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam): 02 bản hợp pháp hoá lãnh sự và 02 bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc.

• Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh: 02 bản hợp pháp hoá lãnh sự và 02 bản dịch sang tiếng Việt có công chứng.

• Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên công ty/Văn bản tương đương về việc chỉ định đại diện mở tài khoản lưu ký tại FNS: 01 bản hợp pháp hoá lãnh sự và 01 bản tiếng Việt có công chứng.

• Hộ chiếu của người được đại diện mở tài khoản lưu ký: 02 bản sao y công chứng.

• Giấy đăng ký mã số giao dịch.

• Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại ngân hàng tại ngân hàng do FNS chỉ định: ACB, STB, BIDV, SINOPAC.

• Hợp đồng mở tài khoản lưu ký chứng khoán: 02 bản.

Lưu ý:

• Đối với các tổ chức nước ngoài khác như quỹ, quỹ đầu cơ, quỹ đầu tư nước ngoài, ….. : hồ sơ pháp lý thực hiện theo Quy định của Pháp luật hiện hành (nếu có).

• Đối với việc xác thực chữ ký của người có thẩm quyền thực hiện theo Quy định của Pháp luật hiện hành.