Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán

Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán khoản chứng khoán (sau đây gọi là Chuyển nhượng quyền):

I. Quy định chung:

• Khách hàng phải đăng ký trước dịch vụ Chuyển nhượng quyền.

• Tài khoản giao dịch có tiền bán chứng khoán chờ về (chưa thực hiện chuyển nhượng).

• Thời gian thực hiện 8h15 ~ 16h00.

• Phí dịch vụ: theo biểu phí FNS công bố từng thời kỳ.

II. Cách thức

Tại quầy:

• Quý khách trực tiếp đến Trụ sở và các chi nhánh FNS.

• Cung cấp CMND/CCCD bản chính, thông tin chuyển nhượng quyền như: tài khoản giao dịch, ngày bán, số tiền yêu cầu chuyển nhượng.

• Quý khách ký tên trên “Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán”.

Qua Tổng đài dịch vụ:

• Quý khách gọi điện thoại đến tổng đài dịch vụ 028-73003318 bằng số điện thoại đã đăng ký.

• Cung cấp thông tin tài khoản và mật khẩu giao dịch qua Tổng đài dịch vụ.

• Cung cấp thông tin chuyển nhượng quyền như: tài khoản giao dịch, ngày bán, số tiền yêu cầu chuyển nhượng.

Qua Internet:

• Quý khách đăng nhập FNS@Wtrade/ FNS@Htrade chọn mục “Tiện ích - Ứng trước”.

• Chọn Tài khoản giao dịch.

• Nhập số tiền tại Cột "Tiền thực nhận".

• Bấm "Chấp nhận".

• Nhập mật khẩu giao dịch.