Chuyển khoản tiền ra ngân hàng

I. Quy định chung:

• Đối tượng: Tài khoản lưu ký chứng khoán thanh toán tiền tại FNS (tài khoản chuyên dụng).

• Khách hàng chuyển tiền qua Tổng đài dịch vụ và qua internet phải đăng ký tài khoản thụ hưởng, trừ trường hợp giao dịch tại quầy.

• Thời gian thực hiện: 

∘ Chuyển tiền ra ngân hàng: 8h15 ~ 16h30.

∘ Các yêu cầu ngoài giờ quy định sẽ được FNS xử lý trong ngày làm việc tiếp theo.

∘ Phí chuyển tiền: theo biểu phí từng Ngân hàng.

II. Cách thức:

Tại quầy:

• Quý khách trực tiếp đến Trụ sở và các chi nhánh FNS.

• Cung cấp CMND/CCCD bản chính, thông tin chuyển tiền.

• Quý khách ký tên vào “Phiếu yêu cầu chuyển tiền”.

Qua Tổng đài dịch vụ:

• Quý khách gọi điện thoại đến Tổng đài dịch vụ 028-73003318 bằng số điện thoại đã đăng ký với FNS.

• Cung cấp thông tin tài khoản và mật khẩu giao dịch qua Tổng đài dịch vụ.

• Cung cấp thông tin chuyển tiền như: tài khoản giao dịch chuyển, số tiền yêu cầu chuyển, tài khoản thụ hưởng.

Qua Internet:

• Quý khách đăng nhập FNS@Wtrade/FNS@Htrade/FNS@Mtrade chọn mục “Tiện ích - Chuyển tiền”.

• Chọn tài khoản giao dịch chuyển.

• Điền “Số tiền chuyển” sao cho nhỏ hơn hoặc bằng “Số tiền tối đa được chuyển”.

• Nhập nội dung chuyển tiền.

• Chọn “tài khoản nhận”(đã đăng ký tài khoản thụ hưởng trước với FNS).

• Bấm “chấp nhận”.

• Nhập mật khẩu giao dịch.

• Theo dõi trạng thái chuyển tiền: Sau khi thực hiện lệnh, Quý khách theo dõi phía dưới màn hình “Lịch sử chuyển tiền” ở cột trạng thái.

Lưu ý:

• Thời gian chuyển tiền ra ngân hàng có thể mất khoản 1~2 ngày tùy thuộc từng ngân hàng.

• Các giao dịch ngoài giờ sẽ được FNS xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

• FNS chỉ thu phí chuyển tiền hộ ngân hàng.

• Số lần chuyển trong ngày tối đa là 3 lần và mỗi lần tối đa 2.000.000.000 đồng.