Chính sách khách hàng

1.    Tiêu chuẩn phân hạng khách hàng:

STT

Hạng khách hàng

GTGDTB/ tháng (đồng)

NAV ban đầu

(đồng)

1

Đồng

 

 

2

Bạc

2,000,000,000

300,000,000

3

Vàng

5,000,000,000

1,000,000,000

4

Kim cương

8,000,000,000

2,000,000,000

 

2.  Chính sách khách hàng :

 

STT

DỊCH VỤ

HẠNG KHÁCH HÀNG

Đồng

Bạc

Vàng

Kim cương

I

Dịch vụ cơ bản

 

 

 

 

1.

Phí giao dịch (%) (*)

Biểu phí

Biểu phí - 0.3

Biểu phí - 0.3

Biểu phí - 0.3

2.

Phí lưu ký

Biểu phí

Biểu phí

Biểu phí

Biểu phí

II

Dịch vụ tài chính gia tăng

 

 

 

 

1.

Phí ứng trước (%/năm)

Biểu phí

12

11

10.5

2.

Phí GD Margin (%/năm)

Biểu phí

12

11

10.5

3.

Số ngày miễn lãi tài khoản Margin

T1

T1

T1

T1

III.

Dịch vụ tư vấn đầu tư

 

 

 

 

1.

Hội thảo thị trường, phương pháp đầu tư

2.

Bản tin hàng ngày/ tuần/ tháng

3.

Bản tin định kỳ quí/năm

4.

Bản phân tích doanh nghiệp

5.

Bản tin VIP

 

 

6.

Tư vấn 24/7

 

 

IV.

Các ưu đãi khác

 

 

 

 

1.

Quà tặng sinh nhật

 

Theo quy định của Công ty ban hành

cho các sự kiện cụ thể

2.

Quà tặng vào các ngày lễ (Trung thu, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán ....)

3.

Hội nghị khách hàng

 

(*) Đối với các hạng Bạc, Vàng, Kim Cương phí giao dịch qua ứng dụng Mobile Trading, Webtrading, Hometrading áp dụng theo biểu phí, giao dịch qua các kênh giao dịch khác áp dụng theo chính sách phân hạng khách hàng đã được phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/01/2020 thay thế cho Quyết định số 10/2018/QĐ-CTHĐQT ngày 17/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và chỉ thay đổi khi có quyết định khác thay thế.