Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc nâng tỷ lệ cho vay cổ phiếu trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch Tỷ lệ cho vay cũ Tỷ lệ cho vay mới
1 HAH

CTCP Vận Tải Và Xếp Dỡ Hải An

HSX 40% 50%

Thời gian áp dụng: 29/04/2022

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng!