Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

           Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc nâng tỷ lệ cho vay cổ phiếu trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã ck Tổ chức phát hành Sản giao dịch Tỉ lệ cho vay cũ Tỉ lệ cho vay mới
1 AGG CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia HSX 30% 40%

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 04/05/2022.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.