Minh Phú lên kế hoạch lãi sau thuế 1.4 ngàn tỷ trong 2021, gấp đôi năm trước

Theo báo cáo thường niên 2020 vừa công bố, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) đặt kế hoạch doanh thu gần 15.8 ngàn tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước, và mục tiêu lãi sau thuế 1.4 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng đến 108%.

Tuy vậy, cần lưu ý là Minh Phú trong những năm gần đây đều không hoàn thành được kế hoạch kinh doanh. Đối với năm 2020, Công ty lên kế hoạch lãi sau thuế 915 tỷ đồng nhưng chỉ thực hiện được gần 74% chỉ tiêu đề ra.

Kế hoạch kinh doanh 2021 của Minh Phú
Nguồn: Báo cáo thường niên 2020 của Minh Phú

Trình bày tại báo cáo thường niên 2020 về định hướng chiến lược 5 năm tính đến 2025, Ban lãnh đạo Minh Phú cho biết Công ty đặt mục tiêu phát triển chuỗi giá trị tích hợp từ trại giống đến kênh phân phối. Cùng với đó, Minh Phú muốn số hóa và tự động hóa quy trình hoạt động nhằm tăng cường năng lực sản xuất và giảm giá vốn hàng bán xuyên suốt chuỗi giá trị.

Phía Minh Phú cho biết sẽ tiếp tục triển khai các dự án lớn nhằm xây dựng vùng nuôi tập trung, trong đó có khu phức hợp chế biến áp dụng công nghệ cao để kiểm soát dịch bệnh. Trong năm 2020, lãnh đạo Công ty cũng đã thành lập đơn vị Otanics - chuyên trách phát triển và ứng dụng công nghệ vào vùng nuôi, nhà máy chế biến.

Thừa Vân

FILI