Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Căn cứ thông báo số 1136/TB-SGDHCM ngày 10/06/2022 của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về việc bổ sung cổ phiếu FIR vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Căn cứ thông báo công bố Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 03/06/2022 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 FIR CTCP Địa Ốc First Real HSX

Thời gian áp dụng: từ ngày 13/06/2022              

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng.