Công bố mở, khai thác sử dụng Bến phao Nam Sông Hậu Petro

Vào cuối tháng 12/2021, Cục Hàng hải Việt Nam đã có quyết định công bố mở Bến phao Nam Sông Hậu Petro trên sông Soài Rạp để tiếp nhận tàu thuyền ra, vào neo đậu, làm hàng.

Bến phao Nam Sông Hậu Petro trên sông Soài Rạp

Bến phao nằm tại phía trái luồng hàng hải Soài Rạp, thuộc địa phận thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; nằm trong vùng nước cảng biển thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Giao thông vận tải công bố tại Thông tư số 18/2020/TT-BGTVT ngày 14/08/2020.

Bến phao bao gồm 04 hệ thiết bị neo (phao neo, xích neo và rùa neo), trong đó 02 hệ thiết bị neo phía mũi và 02 hệ thiết bị neo phía lái phục vụ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50,000 DWT.

Bến phao Nam Sông Hậu Petro trên sông Soài Rạp

Đây là bến phao của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH). Về phía PSH, doanh nghiệp phải thông báo cụ thể điều kiện khai thác và gửi đến Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh cùng với số liệu khảo sát thông báo hàng hải định kỳ khu nước neo đậu của bến phao đề phục vụ công tác quản lý, điều động tàu thuyền; tổ chức quản lý khai thác bến phao đúng mục đích và yêu cầu tại văn bản số 9005/BGTVT-KHĐT ngày 17/08/2017 của Bộ Giao thông Vận tải, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; được thu các khoản phí theo quy định pháp luật.

PSH chịu trách nhiệm di dời bến phao bằng kinh phí của doanh nghiệp (không được bồi hoàn) và bàn giao lại vùng nước bến phao cho nhà nước khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tiếp nhận tàu thuyền vào neo đậu tránh, trú bão không thu phí theo sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh. Rà soát, hoàn chỉnh và phê duyệt quy trình vận hành, khai thác, bảo trì công trình phù hợp với thiết kế của bến phao theo quy định hiện hành; trong quá trình vận hành, khai thác cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình để xử lý kịp thời khi phát sinh sự cố và thực hiện công tác duy tu, bảo trì bến phao, khảo sát thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước của bến phao, luồng vào bến phao theo quy định nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của công trình, bảo đảm hoạt động bình thường và an toàn khi sử dụng, khai thác.

Duy Na

FILI