Cổ phiếu BDC bị hủy đăng kí giao dịch trên UPCoM

Ngày 24/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ra thông báo về việc hủy đăng kí giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (UPCoM: BDC)

Theo đó, HNX sẽ hủy đăng ký giao dịch đối với hơn 21 triệu cp (tương ứng với hơn 217 tỷ đồng) của Công ty. Cổ phiếu BDC sẽ được giao dịch đến ngày 27/11 và chính thức bị hủy đăng ký giao dịch vào ngày 30/11.

Lý do bị hủy đăng ký giao dịch là do Công ty không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng vì chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét và không có biện pháp khắc phục.

Hà Lễ

FILI