CC4 chịu phạt 60 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Ngày 17/09/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định xử phạt đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4 (UPCoM: CC4)

Cụ thể, CC4 bị xử phạt 60 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017.

Duy Na

FILI