Tin trong nước

Xem tất cả

Tin nước ngoài

Xem tất cả

Sản xuất vắc xin: Ngành công nghiệp tỉ đô

Theo ước tính của Hãng nghiên cứu Alliance Bernstein (trụ sở tại Mỹ), ngành công nghiệp sản xuất vắc xin toàn cầu trị giá 52 tỉ USD mỗi năm. Trong đó, 4 nhà phát triển Sanofi, Merk, Pfizer và GlaxoSmithKline chiếm đến 85% thị phần.