Post Title

PIA trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 34.6%

Sắp tới CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (HNX: PIA) sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 34.6%. Với tỷ lệ này, 1 cổ phiếu sẽ nhận được 3,460 đồng. Xem chi tiết