Post Title

SCIC rục rịch thoái vốn thêm 1 công ty con ở lĩnh vực vận tải

SCIC vừa đăng ký thoái toàn bộ 51% vốn sở hữu tại CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 4 (UPCoM: DT4). Xem chi tiết