MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
AAA 08/11/2021 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo</span>&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/29/20201229_20201229 - AAA - TB chot danh sach dai hoi bat thuong2021.pdf">Xem thêm</a>
DRL 18/03/2021 19/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của&nbsp;Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK: DRL) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/8/20210108_20210108 - DRL - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHDCD Thuong Nien 2021.pdf">Xem thêm</a>
BLI 22/02/2021 30/03/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLI của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Thứ Ba ngày 30/03/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
QNS 19/02/2021 03/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 03/04/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
BTN 19/02/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTN của CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định. Địa chỉ trụ sở: Km 1215 Quốc lộ 1A, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
SD1 08/02/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD1 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp
TAC 29/01/2021 26/02/2021 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;</span>ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của&nbsp;Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã CK: TAC)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/15/20210115_20210115 - TAC - TB NDKCC tc dh bat thuong 2021.pdf">Xem thêm</a>
APG 29/01/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của&nbsp;Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (mã CK: APG)&nbsp;như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/15/20210115_20210115 - APG - THONG BAO NGAY DKCC CHOT DS TO CHUC HOP DHDCDTN.pdf">Xem thêm</a>
BID 28/01/2021 27/02/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BID)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/15/20210115_20210115 - BID - TB ngay dkcc de hop DHCD TN.pdf">Xem thêm</a>
ONW 28/01/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONW của CTCP Dịch vụ Một thế giới như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020;<br>+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;<br>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019;<br>+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;<br>+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
GVR 26/01/2021 26/02/2021 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã CK: GVR) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/6/20210106_20210106 - GVR - TB Chot DS vv To chuc DHDCD bat thuong nam 2021.pdf">Xem thêm</a>
GND 26/01/2021 08/02/2021 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GND của CTCP Gạch ngói Đồng Nai như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 08/02/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Văn phòng Công ty: 119 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM (Phòng thủ quỹ tầng trệt) bắt đầu từ ngày 08/02/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
HDG 25/01/2021 10/03/2021 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/8/20210108_20210108 - HDG - TB NDKCC tam ung co tuc 2020.pdf">Xem thêm</a>
DPM 25/01/2021 19/02/2021 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt của&nbsp;Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã CK: DPM)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/15/20210115_20210115 - DPM - TB ngay dkcc de tam ung co tuc bang tien mat.pdf">Xem thêm</a>
IBD 25/01/2021 08/02/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IBD của CTCP In Tổng hợp Bình Dương như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 08/02/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Tổng Hợp Bình Dương – Số 01 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/02/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
DVP 25/01/2021 08/02/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của&nbsp;Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã CK: DVP)&nbsp;như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/18/20210118_20210118 - DVP - TB NDKCC tra co tuc.pdf">Xem thêm</a>
CAV 25/01/2021 05/02/2021 Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CK: CAV)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/15/20210115_20210115 - CAV - TB NDKCC tam ung co tuc dot 2.2020 bang tien - 30.pdf">Xem thêm</a>
FTI 25/01/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị, số 357 đường Lê Hồng Phong, phường 02, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 6).
PHP 25/01/2021 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHP của CTCP Cảng Hải Phòng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Quý I/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hải Phòng.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
TVU 25/01/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVU của CTCP Công trình Đô thị Trà Vinh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh và thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: trong tháng 02 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Trà Vinh, số 377 Phạm Ngũ Lão, Khóm 3, Phường 2, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.