Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo

Sacombank cảnh báo một số thông tin cần chú ý giúp khách hàng tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

FILI