AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%

 

CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV) dự kiến phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 40%.

Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến quý 3/2019. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2018 của AMV.

Trước đó, AMV cũng quyết định chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 20%.

Theo đó, AMV dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông là 12/08, còn ngày thanh toán cổ tức tiền mặt là 01/10.

Thái Hương

Fili

Tài liệu đính kèm:
1.AMV_2019.7.30_d181d22_AMV_CV127_phat_hanh_co_phieu_tra_co_tuc.pdf